ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 15. Ժողովրդի վախճանը անխուսափելի է. Բայց մնացորդ կ’ազատուի շնորհքով։ Երեմիայի համար առանձին խօսք մխիթարութեան։

Երեմիա 15