ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 21. Սեդեկիայի հարցմունքին Երեմիան յայտնում է Երուսաղէմի աւերմունքը և փրկուելու միակ ճանապարհը։

Երեմիա 21