ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 22. Սեղղում (Յովաքազ), Յովակիմ և Յեքոնիա թագաւորների դէմ մարգարէութիւն։

Երեմիա 22