ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 23. Չար հովիւների դէմ։ Դաւիթի ցեղիցը բարի հովիւը և թագաւորը խոստացվում է։ Սուտ մարգարէների պատիժը։

Երեմիա 23