ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 24. Լաւ և վատ թուզերի օրինակով ցոյց է տալիս Հրէաների լաւ և վատ մարդիկը։

Երեմիա 24