ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 25. Հրէաների եօթանասուն տարուայ գերութիւնը։ Բաբիլոնի կործանումը։ Բարկութեան բաժակը ամեն ազգի։

Երեմիա 25