ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 26. Երեմիայի քարոզը, գանգատը և պատասխանը։ Իշխանները նորան պաշտպանում են։

Երեմիա 26