ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 27. Երեմիան յորդորում է Յուդայի և ուրիշ երկիրների թագաւորներին Աստուծոյ կամքին համեմատ մտնել Բաբիլոնի թագաւորի լուծի տակը։

Երեմիա 27