ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 3. Յորդոր ապաշխարելու։ Աստուծոյ շնորհքի խոստմունքը։

Երեմիա 3