ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 30 Իսրայէլի և Յուդայի փրկուիլը և օծեալի գալը մարգարէացվում է։

Երեմիա 30