ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 32. Երեմիան մի արտ է առնում որ նշանակում է թէ ժողովուրդը գալու է Բաբիլոնիցը. աղօթք է անում և պատասխան ստանում թէ Իսրայէլը կ’փրկուի։

Երեմիա 32