ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 34. Սեդեկիան չէ պահում ազատութեան տարին, և մարգարէն յայտնում է նորան և նորա ժողովրդին Աստուծոյ պատիժը։

Երեմիա 34