ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 39. Երուսաղէմը առնվում է. Կուրացրուած Սեդեկիան տանում են Բաբիլոն. Նաբուգոդոնոսորը պաշտպանում է Երեմիային, և սա յայտնում է Աբդիմելէքին որ կ’ազատուի։

Երեմիա 39