ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 40 Երեմիան մնում է Գոդողիայի մօտ, որ չէ հաւատում թէ իրան դէմ դաւաճանութիւն կայ։

Երեմիա 40