ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 41. Իսմայէլը սպանում է Գոդողիային և ուրիշ Հրէաներ ու Քաղդէացիներ. Յօհանանը հալածում է նորան։ Հրէաները ուզում են Եգիպտոս իջնել։

Երեմիա 41