ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 42. Երեմիան արգելում է Յօհանանին և միւս Հրէաներին Եգիպտոս գնալը։

Երեմիա 42