ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 43. Հրէաները Աստուծոյ զգուշացնելուն հակառակ գնում են Եգիպտոս և Երեմիան էլ իրանց հետ տանում, որ այնտեղ էլ մարգարէանում է Նաբուգոդոնոսորի արշաւանքը։

Երեմիա 43