ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 49. Ամմոնի, Եդովմի, Դամասկոսի, Կեդարի, Հասորի և Եղամի դէմ մարգարէութիւն։

Երեմիա 49