ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 5. Հրէաների այլևայլ մեղքերը և նորանց դէմ սպառնացուած պատիժները։

Երեմիա 5