ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 51. Բաբիլոնը պիտի քանդուի Մարաց ձեռովը. Հրէաները կարող են ետ դառնալ։

Երեմիա 51