ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 52. Երուսաղէմի աւերման համառօտ պատմութիւնը։ Յովաքին թագաւորին եղած շնորհքը։

Երեմիա 52