ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 8. Մեծ նախատինք, աւերմունք և աքսորանք է գալիս ժողովրդի վերայ նորա ապստամբութեան համար։

Երեմիա 8