ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 1. Աստուծոյ բարերարութիւննները և Իսրայելի ապերախտությունը:

Երկրորդ Օրինաց 1