ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 10. Օրէնքի նոր տախտակները։ Աստուծոյ Իսրայէլից պահանջածը սրտի թլփատութիւն է։

Երկրորդ Օրինաց 10