ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 12. Աստուծուն երկրպագելու տեղը և կերպը։ Կռապաշտութիւնը պէտք է բնաջինջ անել։

Երկրորդ Օրինաց 12