ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 14. Կռապաշտական կերպով սուգ անելը արգելվում է։ Մաքուր և անմաքուր անասունները։ տասանորդ տալը։

Երկրորդ Օրինաց 14