ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 15. Թողութեան տարի։ Եբրայեցի ծառայի ազատուիլը։ Հօտերից առաջինեկների նուիրուիլը։

Երկրորդ Օրինաց 15