ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 16. Տարեկան երեք մեծ տօները։ Դատաւորները և պաշտօնեաները։

Երկրորդ Օրինաց 16