ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 17. Կռապաշտութեան պատիժը։ Քահանաների դատաստանական բարձր ատեանը։ Թագաւորի օրէնքը։

Երկրորդ Օրինաց 17