ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 20. Պատերազմի, զինուորութիւնից ազատ լինելու և թշնամի քաղաքների հետ վարուելու կերպի օրէնքը։

Երկրորդ Օրինաց 20