ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 21. Անյայտ մարդասպանութեան, կնութեան առնուած գերիների, երկու կնիկների որդկանց անդրանկութեան, անհնազանդ զաւակների և կախուածի օրէնքը։

Երկրորդ Օրինաց 21