ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 22. Զանազան պատուէրներ մարդասիրութեան մասին և դէպի անասունները գութ ունենալու մասին։ Շնացողների պատիժները։

Երկրորդ Օրինաց 22