ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 23. Ով կ’ընդունուի Տիրոջ ժողովրդի մէջ և ով ոչ։ Ուրիշ մի քանի պատուէրներ։

Երկրորդ Օրինաց 23