ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 25. Զանազան պատուէրներ՝ մանաւանդ իր եղբօրը զաւակ տալու, պակաս չափ ու կշիռ չ’ունենալու և Ամաղէկացիները բնաջինջ անելու համար։

Երկրորդ Օրինաց 25