ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 28. Օրհնութեան խոստմունք։ Անէծքի սպառնալիք։

Երկրորդ Օրինաց 28