ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 3. Ովգի յաղթուիլը։ Յորդանանի արևելեան կողմի բաժանուիլը։ Մովսէսը Քանան չի գնալու։

Երկրորդ Օրինաց 3