ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 31. Մովսէսը հրաժարվում է իր պաշտօնիցը և իրան տեղը նշանակում Յեսուին։

Երկրորդ Օրինաց 31