ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 32. Մովսէսի երգը։ Աստուած պատրաստում է նորան մեռնելու։

Երկրորդ Օրինաց 32