ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 33. Մովսէսի վերջին օրհնութիւնը և մարգարէութիւնը տասնևերկու ցեղերի մասին։

Երկրորդ Օրինաց 33