ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 4. Օրէնքին հնազանդելու յորդորանք։ Յորդանանի արևելեան կողմում երեք ապաստանի քաղաք են որոշվում։

Երկրորդ Օրինաց 4