ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 6. Առաջին պատուիրանքի մեկնութիւնը։ Աստուծոյ սէրի մասին։

Երկրորդ Օրինաց 6