ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 7. Յորդորանք՝ կռապաշտների հետ չ’բարեկամանալ եւ նորանց չ’խնայել։

Երկրորդ Օրինաց 7