ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Երկրորդ Օրինաց 9. Տիրոջ առաջին խոնարհ լինելու յորդորանք։

Երկրորդ Օրինաց 9