ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՓԵՍԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 1. Այն շնորհքներն որ Աստուած մեզ տալիս է Յիսուս Քրիստոսի ձեռովը, որ եկեղեցու գլուխն է։

Եփեսացիս 1