ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՓԵՍԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 5. Յորդոր սուրբ կեանք անցնելու։ Ամուսինների մասին խրատներ։ Եկեղեցու միութիւնը Քրիստոսի հետ։

Եփեսացիս 5