ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՓԵՍԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 6. Ընտանեկան պարտականութիններ։ Մեր կեանքը մի հոգևոր զինուորութիւն է։

Եփեսացիս 6