ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԶԱՔԱՐԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԶԱՔԱՐԻԱ 11. Անհաւատարիմ հովիւներ։ Գեղեցկութիւն և Կապեր ասուած գաւազանները։ Երեսուն արծաթը։

Զաքարիա 11