ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԶԱՔԱՐԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԶԱՔԱՐԻԱ 13. Մեղք մաքրելու աղբիւրը։ Մեծ հովիւի մահը։ Ցրուած հօտի ժողովուրդը։

Զաքարիա 13