ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԶԱՔԱՐԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԶԱՔԱՐԻԱ 2. Աստուած խնայում է Երուսաղէմին։ Նորան չափում են։ Սիօնի փրկութիւնը և հեթանոսների հաւատալը։

Զաքարիա 2