ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 11. Բանակի հրկիզութիւնը։ Ժողովուրդը ցանկանում է մսի։ Եօթանասուն ծերեր մարգարէանում են։ լորերը և Կիբրօթ-հաթթավայ։

Թվոց 11